Cases som redskab til fælles dialog

I løbet af maj 2019 afholder digiS projektets første Work camps for forskellige sundhedsprofessionelle målgrupper med formålet at udvikle læringsmål for læringsaktiviteter. Til inspiration for dialog, har vi udarbejdet fem case beskrivelser, der dækker forskellige fagområder. Case beskrivelserne hjælper deltagerne med at konkretiserebehovet for digitale kompetencer i den konkrete målgruppe, samt beskrive gode erfaringer med brug af sundhedsteknologier, og hvordan udfordringerne kan se ud.

Case beskrivelserne bygger på studerendes undersøgelser, og er derfor virkelige erfaringer, som er tilpasset en fælles formidlingsramme.  De studerendes undersøgelser af fagområderne SOSU, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, ledere og læger, peger på en række centrale kompetencer hos de sundhedsprofessionelle ifm. sundhedsteknologier.

Sundhedsprofessionelle anvender bl.a. kompetencerne:

  • Har viden om, hvad relevante sundhedsteknologier konkret består i, så de fx har en indsigtsfuld parathed til at kunne vejlede patienter og borgere om digitale forløb.
  • Kan anvende sundhedspædagogiske redskaber, der understøtter borgerens handlekompetence og sygdomsmestring.
  • Kan vurdere patient eller borgers kliniske tilstand over afstand og reagere ved f.eks. akutte forværringer.

Læs de fem cases her:

Link: Case beskrivelse 1: SOSU området

Link: Case beskrivelse 2: Sygeplejerskeområdet

Link: Case beskrivelse 3: Fysiotereapeutområdet

Link: Case beskrivelse 4: Ergoterapeutområdet

Link: Case beskrivelse 5: Lægeområdet