Formål

Formålet med fase 5 er at tilrette produkter på baggrund af evalueringen, samt at formidle resultater

Planlagte aktiviteter

Evaluering af forløb

Tilrette på baggrund af evaluering

Færdigudvikle program til målgrupper

Formidle resultater

Tidsinterval

1. oktober 2019 - 31. december 2019